Klachten

Huize Blaak

Klachtenregeling

Huize ds. W.H. Blaak heeft op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) een klachtenregeling vastgesteld. Die wordt op verzoek van een bewoner toegestuurd of verstrekt. Een bewoner kan een klacht mondeling of schriftelijk indienen. De stichting wil die klacht graag afhandelen volgens de vastgestelde klachtenregeling. Het is eveneens mogelijk om iemand door te verwijzen naar de onafhankelijke Stichting Zorggeschil. Die is erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zorggeschil.nl

  • Fijne verpleging
  • Luxe sfeervolle omgeving
  • Eigen sfeer
  • Warm en deskundig

Wonen in Huize Blaak?

Bent u op zoek naar een professioneel thuis in Geldermalsen?
Bekijk de mogelijkheden