Stichting Huize ds. W.H. Blaak heeft als grondslag het onveranderlijke Woord van God, volgens de Synode van 1618-1619, en nader uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid.

Het bestuur van de Stichting wil haar bewoners de gelegenheid bieden in een milieu te verkeren, dat overeenkomt met de levensbeschouwelijke beginselen, die gegrond zijn op Gods Woord en die gelden binnen het kerkverband der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook in de zorgverlening en bij vraagstukken op medisch ethisch terrein wordt hier niet van afgeweken. Het bestuur eist dat bewoners, medewerkers en vrijwilligers leven en handelen conform de identiteit van de stichting. Bezoekers dienen met de identiteit rekening te houden.