Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar soms gaat dit om één of andere reden niet meer. Dan is de keus voor een regulier verpleeghuis geen vanzelfsprekendheid. Er wordt gezocht naar alternatieven waarbij een vorm van persoonlijke aandacht naast de bewonersgerichte verzorging in een omgeving met een eigen identiteit de voorkeur heeft. Huize ds. W.H. Blaak kan hierin voorzien.

Huize ds. W.H. Blaak richt zich op zowel mensen met een lichamelijke aandoening als op mensen met dementie. Over het algemeen hebben bewoners van Huize ds. W.H. Blaak een ZZP-indicatie. Ook tijdelijke opnames behoren tot de mogelijkheden, na een operatie, voor revalidatie of ter ontlasting van de mantelzorg.

Zorgzaamheid voor de bewoners staat centraal in de visie van Stichting Huize ds. W.H. Blaak. Onder zorgzaamheid wordt verstaan dat de bewoners niet worden gezien als een product met een kwaal(tje), maar als een mens die met respect en waardigheid het laatste deel van zijn/haar leven in Huize ds. W.H. Blaak doorbrengt. De bewoner zal ondersteund worden in het opnieuw zoeken van een evenwicht in zijn/haar leven. Vooral door een goede zorg te geven op een menselijke manier.

Het verzorgingsniveau in Huize ds. W.H. Blaak zal zeer divers zijn. Sommige bewoners zullen nog een redelijke zelfstandigheid hebben, andere bewoners zullen rolstoelpatiënt of bedlegerig zijn. Ook specialistische zorg zal geboden worden als een bewoner de keus heeft gemaakt niet meer naar het ziekenhuis te willen voor behandeling.

Ouder worden en beseffen dat een aantal zaken (mentaal en fysiek) niet meer lopen zoals men gewend was, is een heel moeilijk proces. De band met de bewoners is groot en zeer persoonlijk, de bewoner zelf bepaalt in hoge mate wat er gebeurt. Ook met familie van de bewoner wordt nauw contact onderhouden zodat zij goed op de hoogte zijn wat er met hun familielid gebeurt.

De goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers van Huize ds. W.H. Blaak vormen een gedreven team, met liefde en hart voor hun werk. Ze leven mee in moeilijke tijden en begrijpen de wensen en de vragen. Ze kennen ook de achtergronden en levensvragen en zullen, als dat nodig is, hulp inroepen van een ambtsdrager van de kerkelijke gemeente. Uitgangspunt is om de bewoners te verzorgen tot het levenseinde. De planning van de zorg wordt aan de hand van een zorgdossier eventueel dagelijks bepaald. De zorgverlening is zorg-op-maat. De verzorging is afgestemd op datgene waar een bewoner behoefte aan heeft en is geen massaproduct maar maatwerk.

Afspraken

Met elke bewoner zal een zorgovereenkomst worden afgesloten. Hierin wordt afgesproken dat Huize ds. W.H. Blaak de zorg volgens het zorgplan op basis van de zelfzorgtekorten zal verlenen zolang dit kwalitatief verantwoord is. Deze zorg is gerelateerd aan de zorgvraag en zullen door de gestelde CIZ-indicatie voor het grootste deel via een PGB betaald worden. De bewoner betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van inkomen en zorguren. Overeengekomen noodzakelijke zorguren die niet door de overheid worden vergoed zal de bewoner zelf dienen te betalen.

Gastvrouw

De stichting Huize ds. W.H. Blaak heeft een gastvrouw aangesteld, zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en de familie. Elke bewoner heeft een eerst verantwoordelijk verzorgende, bij haar kunt u natuurlijk ook terecht met uw vragen.