Familieleden, vrienden en bekenden van de bewoners zijn hartelijk welkom. Hun aanwezigheid komt samen met de andere betrokkenen de sfeer in het huis ten goede.

Het bestuur van de stichting waardeert het enorm als familieleden zich als vrijwilliger of mantelzorger willen inzetten. Hierdoor versterkt de band tussen de familie en alle andere betrokkenen.

Als een bezoeker samen met een bewoner het terrein van Huize ds. W.H. Blaak wil verlaten, is daarvoor toestemming nodig van de gastvrouw of de dienstdoende verzorgende.

Bezoekers mogen geen huisdieren meebrengen.

Bezoekers mogen zich tijdelijk met een bewoner terugtrekken in de tuinkamer of de eigen kamer. Het kan ook zijn dat dit gevraagd wordt door de gastvrouw of dienstdoende verzorgende, bijvoorbeeld vanwege de drukte of vanwege de verzorging.

Bezoektijden

Er zijn geen vaste bezoektijden vastgesteld. Bezoekers moeten wel rekening houden met etenstijden en rusttijden van de bewoners. Indien de gastvrouw of dienstdoende verzorgende aangeeft dat bezoek op een bepaald moment niet gewenst is zal dit aan u kenbaar gemaakt worden, we rekenen uw begrip en medewerking.

Zondagsrust

Omdat Huize ds. W.H. Blaak de zondagsrust wil eerbiedigen, is het komen en gaan op Gods dag, anders dan voor de openbare godsdienstoefeningen, niet toegestaan. In dringende gevallen, zoals bij ernstige ziekte, overlijden en daarmee verband houdende zaken, mogen alleen de meest noodzakelijke voorzieningen worden getroffen. Ook hierbij dienen allen Gods dag te eerbiedigen.